Rut och Rot-avdrag för flyttjänster

flyttjänster i göteborg med vår flyttfirma

Inför 2024 ökar ROT-avdraget från 50 000 kr till 75 000 kr per år och individ. Det är en ökning med 50 % av det tidigare ROT-avdraget! Det är dock viktigt att notera att denna höjning träder i kraft först efter den 1 juli 2024. Fram till dess gäller fortfarande det gamla beloppet på 50 000 kr per år. Dessutom har beloppsgränserna för ROT och RUT separerats. För 2024 ligger beloppen på 75 000 kr för både ROT och RUT.

Vad är RUT och ROT avdrag för flyttjänster?

Rut och rot avdrag för flyttjänster är en skatterabatt som ges till privatpersoner för att göra det mer ekonomiskt överkomligt att anlita professionell hjälp vid en flytt. Detta avdrag kan användas för kostnader som uppstår i samband med flytten, till exempel för flyttstädning, packning och transport. genom att använda dessa avdrag kan privatpersoner spara pengar och samtidigt få hjälp från kvalificerade flyttfirmor.

 • ekonomiskt överkomligt att anlita flyttfirmor
 • kostnadsbesparande vid flytt
 • hjälp från kvalificerade flyttfirmor

Vad är rut-avdrag för flyttjänster?

Rut-avdraget för flyttjänster är en del av rut-systemet som infördes i Sverige år 2007. Det är en skatterabatt som är avsedd för privatpersoner som anlitar professionell hjälp vid en flytt. Rut-avdraget kan användas för tjänster som flyttstädning, packning, tömning av hus eller lägenhet och transport av bohag. Rut-avdraget gäller för både inrikes och utrikes flytt.

 • del av rut-systemet sedan 2007
 • kan användas för flyttstädning, packning, tömning och transport
 • gäller för både inrikes och utrikes flyttar

Vad är rot-avdrag för flyttjänster?

Rot-avdraget för flyttjänster är en del av rot-systemet som infördes i Sverige år 2006. Det är en skatterabatt som är avsedd för privatpersoner som anlitar professionell hjälp vid en flytt. Rot-avdraget kan användas för arbetskostnader som uppstår i samband med flytten, till exempel för montering, demontering, elinstallation och vvs-arbeten. Rot-avdraget gäller för både inrikes och utrikes flyttningar.

 • del av rot-systemet sedan 2006
 • kan användas för montering, demontering, elinstallation och vvs-arbeten
 • gäller för både inrikes och utrikes flyttar

Vem kan använda rut och rot avdrag för flyttjänster?

Rut och rot avdrag för flyttjänster kan användas av privatpersoner som har flyttat eller ska flytta. För att kunna få avdraget måste den privata personen vara folkbokförd i Sverige. Avdraget kan användas vid såväl inrikes som utrikes flyttningar. Det finns inga specifika krav på flyttens omfattning eller längd för att kunna använda rut och rot avdrag för flyttjänster.

 • privatpersoner som är folkbokförda i Sverige kan använda avdraget
 • gäller för inrikes och utrikes flyttningar
 • inga specifika krav på flyttens omfattning eller längd

Vilka kostnader kan täckas av rut och rot avdrag för flyttjänster?

Kostnader som kan täckas av rut och rot avdrag för flyttjänster inkluderar flyttstädning, packning, transport, montering, demontering, elinstallation, vvs-arbeten samt tömning av hus eller lägenhet. Det är viktigt att komma ihåg att avdraget endast kan ges för arbetskostnader och inte för materialet som används vid flytten.

 • flyttstädning
 • packning
 • transport

Hur mycket kan man få i rut och rot avdrag för flyttjänster?

Beloppet som man kan få i rut och rot avdrag för flyttjänster beror på vilken typ av tjänster som utförs och vilket år det gäller. För 2024 är det möjligt att få upp till 50% av arbetskostnaden i avdrag för flyttstädning och andra hushållsnära tjänster. För rot-avdraget är det möjligt att få upp till 30% av arbetskostnaden i avdrag för montering, demontering och andra renoveringsarbeten.

 • beloppet beror på typ och år
 • upp till 50% för rut-avdraget
 • upp till 30% för rot-avdraget

Hur gör man ansökan om rut och rot avdrag för flyttjänster?

För att göra en ansökan om rut och rot avdrag för flyttjänster behöver man ha kvitton och fakturor på de tjänster som har utförts. Dessa dokument behöver sedan skickas in till skatteverket tillsammans med en ansökningsblankett. Det finns även möjlighet att göra ansökan digitalt via skatteverkets hemsida. det är viktigt att ansökan görs inom angiven tid för att kunna få avdraget.

 • kvitton och fakturor behövs för ansökan
 • skicka in dokument till skatteverket
 • ansökan kan göras digitalt

Finns det några begränsningar för rut och rot avdrag för flyttjänster?

Ja, det finns vissa begränsningar för rut och rot avdrag för flyttjänster. För rut-avdraget gäller det till exempel att den privata personen har en skatteskuld eller skuldsaldo hos kronofogden. För rot-avdraget gäller det att arbetskostnaden för renoveringsarbeten inte överstiger ett visst belopp. Det är viktigt att vara medveten om dessa begränsningar innan man gör ansökan om avdraget.

 • begränsningar för rut-avdraget vid skatteskuld eller skuldsaldo hos kronofogden
 • begränsningar för rot-avdraget vid maxbelopp för arbetskostnaden

Hur får man utbetalningen för rut och rot avdrag för flyttjänster?

Utbetalningen för RUT och ROT avdrag för flyttjänster sker vanligtvis genom att beloppet dras av från den totala fakturan från företaget som har utfört tjänsterna. Om beloppet inte täcks av fakturan kommer pengarna att betalas ut direkt till den privata personen. Utbetalningen sker normalt sett inom ett par månader efter att ansökan har godkänts av Skatteverket.

 • Avdraget dras vanligtvis av från fakturan
 • Utbetalning sker om beloppet inte täcks av fakturan
 • Utbetalning sker inom några månader efter godkänd ansökan